A jubileumi tanév jelmondata és logója

Mi, Boldogasszony Iskolanővérek (korábbi nevünkön Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek) kettős évfordulót ünneplünk 2018-ban: Gerhardinger Boldog Terézia 185 éve, 1833. október 24-én alapította a kongregációt a németországi Neunburg vorm Waldban, majd pedig 160 éve, 1858. október 10-én nyitotta meg az első magyarországi iskolát Temesváron. Ekkor jött létre a Magyar Tartomány. Ennek örömére a 2018/19-es tanévre jubileumi tanévet hirdettünk meg.

Tovább...

A jubileumi tanév jelmondata és logója

  • Az iskolanővérek jelvénye helyezkedik el a jubileumi logó szívében, melynek közepén a kereszt Jézus Krisztust jelképezi, akinek küldetését mi, iskolanővérek a nevelés szolgálata által folytatjuk. Iskoláikat a Küldetéses Ember Iskoláinak nevezik, ahol szerzetesek és világiak közösen hirdetik Isten országának örömhírét, és arra segítik tanítványaikat, hogy ők is felismerjék küldetésüket.
  • Az M betű Máriát, a Boldogasszonyt jelenti, akinek nevét minden nővér felveszi szerzetesi élete kezdetén. Fogadalmas életünk minden szakaszában Ő a példakép, aki szelíden ezt kéri Fia követőitől: "Amit mond, tegyétek." (Jn 2,5)
  • A kör forma az egységet, a közösséget jelképezi, hiszen a kongregáció különösképpen is karizmájának tekinti, hogy Jézus akarata szerint az egységet építsék mind saját közösségükben, mind pedig azok között, akiket és akikkel szolgálnak. A sokféleségben megélt egység önmagában is a remény jele megosztott világunkban.
  • A jelvény köre a jubileumi logóban kitágul egy színes koronggá, amely emlékeztetve Földünkre, kifejezi, hogy a Magyar Tartomány szoros egységet alkot a 30 országban jelen lévő 185 éves nemzetközi kongregációval. Tíz rendtartományban közel háromezer iskolanővér nevelési szolgálata által azon fáradozik, hogy a Földet emberhez méltóvá alakítsa.  A 2018-2020-as római nemzetközi novíciátusi csoportban 10 afrikai, egy argentin és két magyar fiatal készül az iskolanővéri életre.
  • A földgolyóra emlékeztető korongból kis csíra hajt ki a remény szimbólumaként. A jubileumi tanév jelmondata: 160 éve megosztjuk reményünket a nemzettel. Az iskolanővérek a világ minden táján beleszövődnek annak a népnek az életébe, kultúrájába, amelyhez azon a területen küldetnek. Megosztják velük életüket és reményüket.
  • A Magyar Tartomány nővéreinek a határon inneni és határon túli magyarokhoz egyaránt szól küldetésük, így a kékes foltok között felsejlik a történelmi Magyarország kontúrja, melyből felfelé ível egy nemzeti színű lobogó. Magyar nemzetünk e 160 év alatt egyaránt élt át virágzó, fellendülő korszakokat és nagy tragédiákat. Megadatott, hogy ezen időszakban a Boldogasszony Iskolanővérek folyamatosan működhettek.  A jubileumi tanévben hálát adnak a Gondviselésnek, hogy a történelem forgatagában mindig kaptak annyi erőt, kegyelmet, hogy megoszthassák reményüket a rájuk bízottakkal.