MIDOSZ közgyűlés a Patronában

2018. március 24-én tartotta tisztújító közgyűlését a MIDOSZ (Miasszonyunk Iskolanővérek Diákszövetsége) a budapesti Patrona Hungariae Iskolaközpontban.

Tovább...

A hivatalos programot követően Lobmayer M. Judit nővér, a Boldogasszony Iskolanővérek (korábbi nevén Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek) tartományfőnöknője volt az esemény vendége. Az öregdiák-szövetség felkérésére ismertette a rendet és ezen belül a magyarországi rendtartományt érintő közelmúltbeli változásokat, beszélt a rend alapítójáról és a Magyar Tartomány történetéről, és egy fényképes összeállítás segítségével bemutatta a nővérek jelenlegi intézményeinek és misszióinak helyzetét.

A közelgő húsvét misztériumához kapcsolódóan idézte a rendalapító, Boldog Gerhardinger Mária Terézia szavait: "Isten minden műve lassan és fájdalmak árán halad előre, de azután annál biztosabban áll, és annál pompásabban virágzik."

Judit nővér azt is hangsúlyozta, milyen fontos szerepet játszanak az iskolanővérek egykori tanítványai az iskolanővéri lelkiség továbbélésében, a rend és az iskolák történetének, hagyományainak fennmaradásában.

Ha öregdiákként birtokában van iskolájáról képi vagy írásos emléknek, vagy visszaemlékezésével szívesen gazdagítaná a Boldogasszony Iskolanővérek és iskoláik magyarországi történetét, keresse rendtörténeti archívumunkat az alábbi elérhetőségeken! Hozzájárulását előre is köszönjük!

Katona Zsófia (kommunikációs és archívumi munkatárs)
+36 30 181 8385
archivum[at]iskolanoverek[dot]hu