Lobmayer M. Judit nővért választotta meg elnökének a női szerzeteselöljárók konferenciája

A Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciájának (MRK) rendes tagjai 2018. március 19-én új elnököt, és ugyanekkor elnökségi tagokat is választottak Budapesten, az MRK tavaszi ülésén.

Tovább...

Az új elnök Lobmayer Ágnes M. Judit SSND (a Boldogasszony Iskolanővérek tartományfőnöknője) lett.

Hat éven keresztül Deák Hedvig töltötte be ezt a tisztet, akinek a tagok megköszönték eddigi elnökségi munkáját.

A választott elnökségi tagok:

Deák Hedvig OP  (elnökhelyettes)

Szabó katalin SSS

Suller Melinda SJC

Kórodi M. Veronika SFPS

Kérjük a Szentlelket, hogy adjon az elnökségnek bölcsességet a feladatok végzéséhez, és segítse őket abban a szolgálatban, amely a szerzetesség megerősödését, elmélyülését szolgálja!

Forrás és fotó: szerzetesek.hu