Jelöltjeink megkezdték a posztulátus időszakát

2018. február 2-án, a megszentelt élet ünnepén két jelöltünk belépett a képzés újabb szakaszába, a posztulátusba. A budapesti közösség február 7-én este ünnepi vesperás keretében fogadta be őket.

Tovább...

Ági és Eszti 2017. december 8-án, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén fejezte ki, hogy kéri felvételét a posztulátusba, mely egy újabb lépés az iskolanővérré válás útján. A hathónapos képzési szakasz a novíciátus közvetlen előkészítésére szolgál.

Karácsonykor kapták meg a hivatalos választ, mely szerint a közösség igent mond kérésükre.

Jelöltmesternőjük, Csilla nővér és eddigi közösségük, a szegedi nővérközösség testvéri támogatással kísérte őket a jelöltidő képzési szakaszában. A szenteste meghitt ünneplése összekapcsolódott a két fiatal elengedésével is, akik ezentúl a budapesti közösséghez fognak tartozni.

Új közösségük, a budapesti nővérközösség a posztulánsmesternő, Monika nővér vezetésével közös ima és ünnepi köszöntés keretében fogadta be őket. A vesperás zsoltárai mellett a rendi szabályzat pontjai közül közösen átelmélkedték azokat, melyek a rendtagok személyes kibontakozásának egész életen átívelő útjáról szólnak - a rendbe lépéstől a halál pillanatáig, amikor belépünk az élet teljességébe.

"Egész életünk folyamán valamennyien fejlődünk: vagyunk, és mégis valamivé válunk. (...) Akkor segítjük egymást e felelősség vállalásában, ha a közösségben úgy élünk és úgy találkozunk egymással, hogy  azzá válhassunk, amire Isten teremtett minket. Minden nővér valódi kibontakozása gyarapítja ugyan sokféleségünket, de a mélyebb egység lehetőségét is növeli." (Küldetéstek van/ Konstitúció 45.)