Iskolaigazgatói álláshirdetés - SZIGNUM, Makó

A Boldogasszony Iskolanővérek szerzetesközösség pályázatot hirdet a fenntartásában működő makói Szent István Egyházi Általános Iskola és Kollégium (SZIGNUM) - OM azonosító: 029757 - intézményvezetői beosztásának ellátására.

Tovább...

Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskola. A két párhuzamos osztály közül az egyik magyar-angol kéttannyelvű osztály, a másik angol tagozatos osztály.

A munkaviszony időbeli hatálya: határozatlan idejű.

A munkaviszony jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás öt év határozott időre, 2018. augusztus 1-től 2023. július 31-ig szól.

Illetmény: megegyezés szerint

A munkavégzés helye: 6900 Makó, Szent István tér 14-16.

Az iskolafenntartóról:

A Boldogasszony Iskolanővérek nemzetközi katolikus szerzetesközösség.

„Számunkra a nevelés azt jelenti, hogy az embereket – mint Isten teremtményeit és képmásait – teljes kibontakozásukhoz segítjük, és képessé tesszük arra, hogy latba vessék adottságaikat a föld emberhez méltóvá alakításában.” /Konstitúciónk, 22. pont/ 

Az intézményvezető feladata az iskola szakszerű és törvényes működtetése a nemzeti köznevelésről szóló törvénynek és a vonatkozó egyéb jogszabályoknak megfelelően.  

Érték számunkra a tapasztalatszerzésre, az értő és kritikus gondolkodásra és az ismeretszerzés egyéni útjainak elfogadására és támogatására törekvő tanári és vezetői hozzáállás.

Olyan vezetőt keresünk,

 • akinek van az intézményre érvényes víziója,
 • aki épít a meglévő pedagógusok erősségeire, tapasztalataira,
 • aki ösztönzi a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra irányuló tanári kezdeményezéseket,
 • akinek fontos, hogy az iskolában – diákban, tanárban egyaránt - megmaradjon a tanulás öröme,
 • aki hisz a szociális és érzelmi képességek, az innovatív gondolkodás iskolai környezetben való fejlesztésének fontosságában,
 • aki az iskolanővéri tanítványkép szellemében alakítja az iskola légkörét és szellemiségét, szoros együttműködésben a vezetői teammel, a lelki igazgatóval, a pedagógusokkal, a szülőkkel és a technikai dolgozókkal.

Az iskolanővéri tanítványkép:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázati feltételek:

 • általános iskolai pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
 • legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • keresztény életvitel,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- vezetői tapasztalat közoktatásban és/vagy egyéb területen,

- legalább középfokú angol nyelvtudás.

A pályázás folyamata:

1. 2018. április 30-ig az alábbi dokumentumokat kérjük benyújtani elektronikusan az allas[kukac]iskolanoverek.hu címre:

- fényképes, részletes szakmai önéletrajz,

- motivációs levél,

- az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai, fejlesztési terv,

- az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

- a pályázati feltételek között nevesített szakmai gyakorlat meglétét igazoló dokumentum (pl. munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)

- eredeti példányú, 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
(A formanyomtatvány innen letölthető, aláírva, szkennelve kérjük csatolni.)

2. A pályázati felhívásra jelentkezőket egy személyes beszélgetésre hívjuk.

3. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 15.

Szívesen vesszük a pályázók személyes érdeklődését az iskolában, telefonos egyeztetés után. Baráti Eszter Kinga nővér, lelki igazgató telefonszáma: 30-8642322.

A pályázattal kapcsolatos további információ a fenntartótól az allas[kukac]iskolanoverek.hu e-mail címen kérhető.