Ahol otthon vagy

Megjelent Mustó Péter és Hári Ildikó harmadik közös könyve.

Tovább...

A jó könyvek születése titokzatos és megrendítő történet. Nemcsak az ihlet, az igazság keresése és felmutatása, a megformálás, szerkesztés szépsége érinthet meg, hanem a folyamat is. Attól a pillanattól kezdve, amikor az indíttatás, a hívás megjelenik, s ezt meghallva-elfogadva elindul a belső munkálkodás, hosszú, küzdelmes, egyre mélyülő alkotó folyamat zajlik, s ha ezt a feladatot ketten vállalják, akkor végig jelen van a párbeszéd, közös érlelés, egyre tisztább megértés és az ebből fakadó elevenség.

Péter atya és Ildikó nővér könyve felragyogtatja azt a történetet, ahogy született. Letisztult, tömör, egyszerű mondatai, világos szerkezete, egységes hangvétele önmagában is harmóniát sugároz, de emellett végig áthatja a személyesség, a megosztás bizalmat teremtő légköre.

A könyvben Péter atya beszél, tanít, gondolkodik, tapasztalatokat és dilemmákat oszt meg, de jelen van az olvasó is, akihez szól, akivel párbeszédben van. A szövegek különlegesen erős bevonó ereje kettejük közös munkája. Olvasván harmadikként vonódunk be egy párbeszédbe, s e „háromság-élmény” maga is tapasztalat. Az igazságot keresve, ízlelve, egyre jobban értve és ezzel párhuzamosan egyre inkább elengedve biztonságosnak tűnő, de leszűkítő sommás ítéleteinket, eleven, párbeszédben élő közösségben találjuk magunkat, ahol valóban otthon lehetünk. A szerzők közösségében és emögött felsejlően a mindenséget létben tartó Szentháromság eleven közösségében.

Ide hív haza ez a könyv, ennek biztonságát tárja elénk, miközben olyan témákat nyit meg, amelyekhez –joggal - félve közelítünk. A szégyen, a sötétség, a szenvedés, a kudarc, a halál megszelídülten járulnak elénk, mint Ádám elé a teremtett vadak: Isten világának részeként. S fel-felcsillan a Paradicsom békéje, derűje, reménye. Annak esélye, hogy otthonra találjunk saját testünkben, személyünkben, sorsunkban, kapcsolatainkban, történetünkben.

Öröm és hála tölt el, hogy Péter atya és Ildikó nővér megalkotta e könyvet, s megajándékozottnak érzem magunkat: életet, lendületet, megbékélést, erőt adó szövegei és egyáltalán: e könyv léte maga otthont teremt, otthont sugároz. Ahol otthon vagy, otthon lehetsz.

Tornay Krisztina M. Petra

A könyv bemutatója 2017. december 6-án a Párbeszéd Házában volt - a Magyar Kurír beszámolója.

A könyv megvásárolható:

libri.hu

bookline.hu

vagy a Jezsuita Kiadó honlapján keresztül:

https://jezsuitakiado.hu/termek/musto-peter-ahol-otthon-vagy/