160 év – 160 nap

1894

Temesvár Mehala nevű elővárosában új népiskolát alapítanak. Kiskunmajsán szintén új alapítás: polgári iskola, óvoda. Temesvár-Józsefvárosban megépül a Magyar Tartomány impozáns, nagy anyaháza, újabb iskolák jönnek létre az épületben. Megépül mellette a Miasszonyunk templom, amely ma is Bánát egyik legszebb műemléke.  I. Ferenc József kitünteti M. Abundantia nővért, az első magyarországi tartományfőnöknőt a „szolgálati kereszt arany fokozatával”. Szegeden polgári iskola indul.

1893

Szegeden Oltványi Pál prépost és igazgató adományából megveszik a nővérek a szomszéd házat, így az iskola bővítésével lehetővé válik a még felvételre várakozó tanulók iskolázása.

1891

A temesvár-józsefvárosi anyaházban egy ismeretlen jótevő adományából építkezés indul, mert nincs hálóhelye a diákoknak, és nincs elegendő osztályterem.  Óvodát is indítanak.

1890

Temesvár-Gyárvárosban egyre inkább jelentkezik annak szükségessége, hogy a tanítónői képesítést szerzett lányokat megismertessék a tiszta, rendezett háztartás tevékenységeivel, oktatást és gyakorlatot szerezzenek a főzés, mosás, vasalás, a fehérnemű és ruhák kijavításának munkálataiban. Perjámoson (Erdély) a nővérek számára házikápolna létesül.

1889

Mint Terézia anya, a nővérek senkit sem zárnak ki gondoskodásukból, de elsősorban a gyermekek, fiatalok, asszonyok szükségleteire figyelnek, és arra éreznek ösztönzést, hogy a szegényeket részesítsék előnyben.
A 25 éve működő verseci intézményünkben óvoda is nyílik.

1887

Megépül Szegeden az árvíz miatt átnedvesedett épület lebontásának helyén az új rendház és iskola – az előzőhöz képest nagyobb kápolnával. Perjámoson (Erdély) a földszintes épületre emeletet építenek. Igen jó híre van az iskolának: még az akkori Magyarország távoli megyéiből - Heves, Nógrád, Zala, Csík megyéből is - mentek oda leányok, hogy a jó "nénikéknél" tanulják meg a német nyelvet.

1886

A Temesváron tanító nővérek kezdeményezik gyári munkáslányok vasárnap délutáni összejöveteleit hittani és egyéb ismereteik felfrissítésére. Temesváron óvónőképző is működik.

1885

Oltványi Pál emlékoszlopot épít a szegedi intézet kertjében, rajta Oltványi István első alapítványtevő és a már meghalt szegedi iskolanővérek neveivel. Majdani végrendeletében azt kéri, hogy halála után szívét helyezzék el, alatta.

Oldalak