Választókáptalan Budapesten

A Boldogasszony Iskolanővérek Magyar Rendtartománya 2017. március 15. és 19. között tartja választó káptalanját Budapesten, a rend Patrona Hungariae iskolaközpontjában. 

Tovább...

Az első nap során összegyűlik az egész tartományi közösség, amely összesen 63 rendtagot és két jelöltet jelent határon innenről és a rend erdélyi, illetve délvidéki missziójából.  A találkozó első felében Mary Maher általános főnöknő bevezető előadásában bemutatja a Boldogasszony Iskolanővérek mint közel 3000 főt számláló nemzetközi közösség helyzetét. A szerzeteskongregáció legfőbb elöljárója helyettesével, Maureen McGoey nővérrel érkezik Rómából, hogy elnököljenek a Magyar Rendtartomány választási folyamatában.

Az első nap délutánján a jelenlegi Tartományi Tanács megtartja az elmúlt 4 évre visszatekintő beszámolóját, mely egyaránt foglalkozik rendtartományunk közösségi életével, karizmájával, küldetésével és erőforrásaival. Lobmayer M. Judit tartományfőnöknő és tanácsosai, Baráti M. Kinga és Bencze M. Regina az elmúlt időszak elemzése mellet tapasztalataik alapján javaslatokat tesznek a jövőbeli időszak legfontosabb irányaira vonatkozóan.

A Magyar Tartomány volt és jelenlegi tartományfőnöknői A jelenlegi Tartományi Tanács (2013-as megválasztásukkor)

Március 16. és 19. között zajlik a szorosabb értelemben vett választókáptalani folyamat, melynek során az előre megválasztott 23 nővér őszinte párbeszédben közösen keresi Isten akaratát a tartomány jövőjét illetően. Ennek eredménye lesz a következő 4 év legfőbb irányainak megnevezése és a következő 4 esztendő Tartományi Tanácsának megválasztása. Az új tanács ünnepélyes beiktatására 2017. július 1-jén kerül sor, addig a jelenlegi Tartományi Tanács marad hivatalban.

Szeretettel kérjük jelenlegi és egykori tanítványainkat, a szülőket, munkatársainkat, társult tagjainkat, hozzátartozóinkat, barátainkat, hogy lélekben legyenek velünk az elkövetkezendő napokban, kérjék számunkra a Szentlélek támogató erejét, bölcsességét, szeretetét.