A választókáptalan újraválasztotta vezetőségünket

A Boldogasszony Iskolanővérek Magyar Tartományának választókáptalanja március 17-én újra megválasztotta a jelenlegi tartományfőnöknőt, Lobmayer M. Judit nővért, majd jelenlegi két tanácsosát, Baráti M. Kinga nővért és Bencze M. Regina nővért.

Tovább...

Négy évvel ezelőtt ők hárman így fogalmazták meg jövőképüket: "Az a reményünk, hogy mi, Boldogasszony Iskolanővérek négy év múlva megerősödött, éltető tartomány leszünk, amely betölti küldetését, és ehhez új hivatásokat is befogad." E cél elérésének érdekében rendtartományunk minden nővérét bevonták egy közös erőforrás-tervező folyamatba, melynek során felülvizsgáltuk szolgálati területeinket, és döntéseket hoztunk ezekkel kapcsolatosan. Közös párbeszéd során megfogalmaztunk négy prioritást. Ezek közül az első az apostoli szerzetesi identitásunk elmélyítése, a második a közösségi életünk élővé és éltetővé formálása. A harmadik a nevelői szolgálatban részt vevő világi munkatársak képzését, az iskolanővéri karizma megosztását helyezte előtérbe. Végül a negyedik prioritás fókuszába az új hivatásokra való nyitottságot, a láthatóbbá és megszólíthatóbbá válást helyeztük.

Friss tartományi csoportképünk

Ezeknek a prioritásoknak jegyében sok minden történt az elmúlt négy év alatt. Áldást jelentett, hogy épp erre az időszakra esett a szerzetesek éve, mely sok kegyelemmel, új hivatással is megajándékozta a közösséget. A megkezdett folyamatok folytatására, további mélyítésére kapott most meghívást a jelenlegi Tartományi Tanács. Az Iskolanővérek lelkisége fontosnak tartja Isten akaratának imádsággal, közös párbeszéddel való keresését. Ezért az újraválasztott tanács feladata, hogy újra és újra nyissa meg a rendtársakkal való dialógust, és közösen találjuk meg, hogy a mai idők jeleire hogyan kell válaszolnia az iskolanővéreknek a nevelés eszközeivel.

A választókáptalan maga is a közösségi párbeszéd, imádság jegyében zajlott, a folyamatot a nemzetközi Kongregáció általános főnöknője, Mary Maher és helyettese, Maureen McGoey nővér vezette. Az újonnan választott tanács új hivatali ideje 2017. július 1-jén, ünnepélyes beiktatással kezdődik.

Hálásan köszönjük, hogy ezekben a napokban sokan imádkoztak értünk. Ezt a támogatást továbbra is örömmel fogadjuk!