Boldog Mária Antonina Kratochwil SSND vértanú

Boldog Mária Antonina Kratochwil

Boldogasszony iskolanővér
 (1881. augusztus 21.-1942. október 2.)

A Shalom patrónusa

Tovább...

Mária Antonina Kratochwil nővér 1881. augusztus 21-én született az Ostrawai Witkowice-ben, ahová 1879-ben költöztek szülei, hogy munkát találjanak. 1885-ben visszatértek gyermekeikkel az édesanya szülőhelyére, Węgierska Górka-ba, majd Bielsko-ban telepedtek le.

A Boldogasszony Iskolanővérek kongregációjába 1901-ben lépett be. SSND iskolákban tanított Karwinában (1906-1909; 1910-1917), Lwówban (1917-1925) helyi elöljáróként, kollégiumi igazgatónőként, majd jelöltmesternőként Tłumacz-ban (1925-1932). Lwówban (1931-1939) iskolaigazgató és jelöltmesternő volt. 1940-től 1942-ig Mikuliczyn-ban szolgált helyi elöljáróként.

A II. világháború idején, mivel szerzetesnő volt, elbocsátották az iskolából (1939 végén), ideiglenesen eltávolították őt helyi közösségével mikuliczyn-i rendházukból (1940 februárja és 1941 júniusa között), majd 1942. július 9-én nővéreivel együtt letartóztatták és bebörtönözték őket Stanisławówban. Az embertelen körülmények ellenére (éhezés, verés, kínzás, gúnyolódás) erőt adott nővértársainak és a világi rabtársaknak; tanúságot téve a keresztény szeretetről, hitről és megbocsátásról. Szabadon bocsátása után öt nappal, 1942. október 2-án belehalt a kínvallatások és a tífusz kövezkezményeibe.

Antonina nővér mélyen hívő nő, bölcs és hozzáértő tanár és csodálatos ember volt. Mindazok, akik vele dolgoztak: nővérek és világiak  egyhangúlag vallották, hogy Antonina nővér jósága és barátságossága nem ismert határokat, hivatását örömteli szeretettel végezte. Őszinte derű és béke áradt belőle. Szerette a gyermekeket, különösen a szegényeket és magukra hagyottakat. A szenvedést kegyelemnek tekintette, ami által hasonlatossá válhat Krisztushoz.

Maria Antonina Kratochwil nővért a II. Világháború 108 mártírjával együtt (püspökök, papok, szerzetesek és világiak) II. János Pál pápa 1999. június 13-án avatta boldoggá Varsóban.

Minden évben június 12-én tartjuk ünnepét, emlékére a novénát (imakilencedet) pedig halálának évfordulója, október 2-a előtt imádkozzuk kongregációnkban világszerte.