10 év vezetői szolgálat után elbúcsúzik Szignum iskolánk igazgatója

Makói általános iskolánk igazgatója, Szűcs Péter 10 év után befejezi igazgatói szolgálatát. Eddigi eredményes, odaadó vezetői tevékenységét elismerve, döntését elfogadjuk.

Tovább...

Makóra a rendszerváltás után tértünk vissza egy kicsiny nővérközösséggel, és Alíz nővérünk irányításával elindult a Szent István Egyházi Iskola. Szűcs Péter - hittan-történelem szakos tanár - szinte kezdetektől fogva tagja volt a lelkes tantestületnek. Alíz nővér hivatali ideje lejártával ő volt rendtartományunkban az első világi munkatárs, akit bizalommal felkértünk iskolaigazgatói feladatra.

Hálásan köszönjük igazgató úr eddigi munkáját, melynek gyümölcseként egy összetartó, áldozatkész, jól képzett tantestület kovácsolódott össze. Ennek köszönhetően családias légkörű, korszerű és igényes nevelői-oktatói munka zajlik makói iskolánkban, közismert nevén a Szignumban.

Az intézmény élére új vezetőt keresünk, ennek érdekében pályázatot hirdetünk honlapunkon. A leendő igazgatót támogatni fogjuk, hogy az iskolanővéri lelkiséggel összhangban vezesse iskolánkat, a magas színvonalú munkát tovább biztosítsa és fejlessze, akár új utakat is keresve.

Tudósítás a MakóHíradó portálon